Please join us in honoring our Broward Branch past presidents!

2019 ASCE Broward Branch Officer Installation Banquet and 50 Year Celebration

  Year President
1970 Richard J. McCormack, P.E.
1971 Martin J. Yohalem, P.E.
1972 Robert A. Fasullo, P.E.
1973 Charles H. Bolton, P.E.
1974 Nelson B. Lonsdale, P.E.
1975 Joseph W. Dickey, P.E.
1976 Anthony A. Nolan, P.E.
1977 Thomas K. Mueller, P.E.
1978 Robert T. Clapp, P.E.
1979 Richard C. Wohlfarth, P.E.
1980 John W. Calvin, P.E.
1981 Donald A. Eckler, P.E.
1982 David L. Stockton, P.E.
1983 Roger L. Moore, P.E.
1984 Donald Ditzenberger
1985 Stephen D. Williams, P.E.
1986 Dorothy L. Korszen, P.E.
1987 Louis C. Aurigemma, P.E.
1988 Leo M. Schwartzberg, P.E.
1989 Teresa Remudo-Fries, P.E.
1990 Thomas H. Lee, P.E.
1991 Kevin M. Hart, P.E.
1992 Paul R. Bohlander, P.E.
1993 Edward A. Hause, P.E.
1994 Jeffrey K. Stephens, P.E.
1995 Garth D. Hinckle, P.E.
1996 Jackie Murphy-Hart, E.I.
1997 Brendan S. O’Brien, P.E.
1998 Dan A. Tintner, P.E.
1999 Douglas K. Hammann, P.E.
2000 John M. Crouse, P.E.
2001 Nassim Mir
2002 Michelle M. Diaz-Mendez, P.E.
2003 Luis E. Rodriguez
2004 Jose L. Acosta, P.E.
2005 Peter M. Moore, P.E.
2006 Ramakumar V. Vedula, P.E.
2007 Brandy I. Creed
2008 Eric S. Czerniejewski, P.E.
2009 Talia Garcia, P.E.
2010 Angelina M. Rosenberg, P.E.
2011 Jose L. Lopez, P.E.
2012 Jason Rivera
2013 Marta Alonso, P.E.
2014 Tim Fish, P.E.
2015 Jennifer Smith, P.E.
2016 Samuel Smith, P.E.
2017 Rafael Jimenez, P.E.
2018 Julia Focaracci, P.E.
2019 Jennifer Smith, P.E.